ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

ფოთის ენერგომომარაგება გაუმჯობესდება

Potiსს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ განაგრძობს ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას კომპანიის მომსახურების არეალის მასშტაბით. განხორციელდა ფოთის ცენტრში მაღალი ძაბვის ქვესადგურის რეაბილიტაცია, რითაც მნიშვნელოლვნად გაუმჯობესდა ფოთის ცენტრალური უბნების ენერგომომარაგება.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში, ქვესადგურში მოხდა ორი ფიდერების დაკავშირება და მაღალი ძაბვის მიწისქვეშა კაბელის მონტაჟი, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ავარიული გამორთვების ალბათობას და გაზრდის ელექტროენერგიის მიწოდების ხარისხს.

ელექტროენერგიის მომარაგების საიმედოობისა და სტაბილურობის გაზრდის მიზნით, სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ განაგრძობს ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებას კომპანიის მომსახურების არეალის მასშტაბით.