ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

მესტიის მ/ც უბნის მენეჯერი

თანამდებობის დასახელება: მესტიის მ/ც უბნის მენეჯერი
კომპანია: სს “ენერგო-პრო ჯორჯია”
სამუშაო ადგილი: მესტია
განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 21 მარტი, 2018

შიდა ვაკანსია

„ენერგო-პრო ჯორჯია“ არის ჩეხეთის რესპუბლიკის კომპანიის “ენერგო-პრო ეი-ეს” სრულ მფლობელობაში. კომპანიამ საქართველოს ენერგოსექტორში საქმიანობა 2007 წლიდან დაიწყო.
„ენერგო-პრო ჯორჯია“ საქართველოში მოქმედი უმსხვილესი ენერგოკომპანიაა აბონენტების რაოდენობის, ელექტროენერგიის გაყიდვების და მომსახურების არეალის მოცულობის გათვალისწინებით, რომელიც ახორციელებს ელ. ენერგიის წარმოებას და განაწილებას საკუთარი მომსახურების ტერიტორიაზე. ენერგო-პრო ჯორჯია ფლობს და ამუშავებს 15 საშუალო ზომის ჰიდრიელექტროსადგურს.
კომპანიის დისტრიბუციის არეალი საქართველოს ტერიტორიის 84% მოიცავს. ენერგო-პრო ჯორჯია ელ. ენერგიით ამარაგებს 1 200 000-ზე მეტ აბონენტს. კომპანია საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის ყველაზე დიდი მოთამაშეა. ჩვენი კომპანიის მიერ ენერგეტიკაში წლების მანძილზე დაგროვილი გამოცდილება განაპირობებს მომსახურების მაღალ ხარისხს და საქართველოს ენერგო სისტემის წარმატებულ მუშაობას. „ენერგო-პრო ჯორჯიაში“ დასაქმებულია 6000-მდე პროფესიონალი.

სს “ენერგო-პრო ჯორჯია” აცხადებს შიდა კონკურსს მესტიის მ/ც-ის უბნის მენეჯერის თანამდებობაზე

მოვალეობები და ვალდებულებები:

 •  ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების მოთხოვნების ორგანიზება და კონტროლი, დარღვევების გამომწვევი მიზეზების გამოვლენა და აღმოფხვრა;
 •  საექსპლუატაციო უბანზე შემოვლა–დათვალიერების შედეგად აღმოჩენილი დეფექტების აღრიცხვის ჟურნალის წარმოება;
 •  ელექტროდანადგარების შემოვლა–დათვალიერების გრაფიკების შედგენაში მონაწილეობა;
 •  აბონენტების მიერ მოხმარებული ელ. ენერგიის აღრიცხვის პროცესში მონაწილეობა;
 •  ელ. ენერგიის დატაცებისა და აღრიცხვის წრედებში დარღვევის ფაქტებზე შესაბამისი აქტების გაფორმება;
 •  კონტროლი ელ. ენერგიის დავალიანების გადახდაზე;
 •  აღრიცხვის წერტილების კონტროლი;
 •  ფიდერების მიხედვით დანაკარგების ანალიზი;
 •  სხვა ამოცანები და მოვალეობები გათვალისწინებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით.

მოთხოვნები:

 •  უმაღლესი განათლება (სასურველია უმაღლესი ტექნიკური განათლება);
 •  შესაბამის სფეროში მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
 •  უსაფრთხოების ტექნიკის მინიმუმ მე–4–ე საკვალიფიკაციო ჯგუფი;
 •  საჰაერო ხაზების, ტრანფსოფმატორების, ზეთიანი ამომრთველების და ელექტრო მოწყობილობების გადართვების ინსტრუქციების ცოდნა;
 •  ქართული ენის სრულყოფილად ცოდნა. სასურველია რუსული და/ან ინგლისური ენების ცოდნა;
 •  კომპიუტერული საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 •  გუნდური პრინციპით მუშაობის უნარი;
 •  კომუნიკაბელურობა;
 •  საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოს მასშტაბით გამგზავრება სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მიზნით.

პირებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს შეუძლიათ გამოაგზავნონ შევსებული სააპლიკაციო ფორმა ელექტრონულ ფოსტაზე: internalvacancy@energo-pro.ge 2018 წლის 21 მარტის ჩათვლით

გთხოვთ, სათაურში მიუთითოთ სასურველი თანამდებობის დასახელება. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მოხდება განაცხადის განხილვა.

ვაკანტურ პოზიციაზე განიხილება მხოლოდ ის თანამშრომლები, რომლებიც მიმდინარე პოზიციაზე დასაქმებულები არიან არანაკლებ ერთი წლისა.
დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ, კვალიფიცირებულ კანდიდატებთან.

სააპლიკაციო ფორმა