ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

მიზანი და ხედვა

მიზანი და ღირებულებები

ჩვენი მიზანია უზრუნველვჰყოთ ეფექტური და საიმედო ელექტროენერგიის გენერაცია და დისტრიბუცია, რომელიც განაპირობებს ჩვენი აბონენტების შეუფერხებელ ენერგომომარაგებას 24 საათის განმავლობაში.

ხედვა

ენერგო-პრო ჯორჯია წარმოადგენს წამყვან ჰიდროენერგეტიკულ ოპარატორს ამიერკავკასიის რეგიონში, რომელიც სრულად პასუხობს რეგიონის მოთხოვნას ელექტროენერგიაზე და უზრუნველჰყოფს მომსახურების მაღალ ხარისხს.

  • ვიყოთ ჩვენი აბონენტებისთვის ელექტროენერგიის სანდო მიმწოდებელი;
  • გვქონდეს მაღალი ხარისხის მომსახურება
  • აქტიურად განვახორციელოთ ინვესტიციები ჩვენი ქსელის გაუმჯობესებისთვის;
  • გავზარდოთ ენერგო ბაზრის ეფექტურობა;
  • დავაბანდოთ ინვესტიციები ჰესების რეაბილიტაციაში;
  • ყოველთვის ვიმუშაოთ ადგილობრივ და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში;
  • ყოველთვის ვიზრუნოთ ჩვენი თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე;
  • გვქონდეს კარგი ბიზნეს ურთიერთობა ადგილობრივ მთავრობასთან;
  • ხელი შევუწყოთ ენერგო სექტორის მდგრად განვითარებას.