eng

news

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“-მ, ,,გუმათი 2“-ზე ხანძრით გამოწვეული გარემოს დაბინძურების პროცესის აღკვეთა ოპერატიულად მოახდინა

21 დეკემბერი, 2017
ჰიდროელექტროსადგურ ,,გუმათი 2“-ზე ხანძრის შემდეგ, სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის“ გარემოს დაცვის სამსახურის ოპერატიული რეაგირების შედეგად მოხერხდა შეძლებისდაგავრად ნაკებად მომხდარიყო გარმოს დაბინძურება. დროულად მოხდა შსს-ს საგანგებო სიტუაცების მართვის სააგენტოს სამოქალაქო უსაფრთხოების სამმართველოს და იმერეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს ადგილზე გამოძახება და პირველადი, გადაუდებელი ღონისძიებების ჩატარება, ასევე, ლოკალიზაცია-ლიკვიდაციის სამუშაოების დაწყება.

სს ,,ენერო-პრო ჯორჯია გენერაციის“ გარემოს დაცვის სამსახურის მონაცემებით, ხანძრის შედეგად ნიადაგში და წყალში მოხდა არაუმეტეს 5,5 ტონა ზეთის ჩაღვრა. ტრანსფორმატორის დაღვრილი ზეთის რაოდენობის დადგენის მიზნით, ოპერატიულად მოხდა დამწვარი ზეთის რაიოდენობის გამოთვლა ხანძრის ფიზიკო-ქიმიური საფუძვლების გათვალისწინებით და ტრანსფორმატორის ზეთის წვის პარამეტრებზე დაყრდნობით.

სამივე სამსახურის ეფექტური მუშაობის შედეგად, უკვე მოხერხდა მდინარე რიონის ჩაღვრილი ზეთისგან გაწმენდა. იმისათვის რომ წყალში კიდევ უფრო მეტი რაოდენობის ზეთი არ ჩაღვრილიყო, დროულად მოხდა ქვესადგურზე სანიაღვრე წყლების არხების განმხოლოება. ახლა მიდინარეობს ნიადაგის კვლევა დაბინძურების ხარისხის დადგენის და გაწმენდა-აღდგენის სამუშაოები. უნდა აღინიშნოს, რომ ნადაგის დაბინძურება მოხდა მხოლოდ კომპანიის მფლობელობაში არსებული, დამწვარი ძალოვანი ტრანსფორმატორის მიმდებარე ტრიტორიაზე.

გარემოს დაბინძურების ლოკალიზაცია-ლიკვიდაციის სამუშაოები მიდმინარეობდა და ახლაც მიმდინარეობს თანამედროვე ტექნოლოგიებით, რითაც კიდევ უფრო სწრაფად მოხერხდა გარემოს მძიმედ დაზიანების თავიდან აცილება.
13 მარტი, 2020

სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მომსახურების ცენტრები 16 მარტიდან დისტანციურ მომსახურებაზე გადადიან

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცეტრის რეკომენდაციის გათვალისწინებით, ახალი კორონა ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მომსახურების ცენტრები სრულად გადადიან დისტანცირ მომსახურებაზე. კომპანიის აბონენტებს და დაინტერესებულ პირებს მათთვის საინტერესო საკითხის შესახებ ინფორმაციისა და მომსახურბის მიიღება შეუძლიათ კომპანიის ოფისებში მისვლის გარეშე, კომპანიის ქოლ ცენტრის (0322471707) მეშვეობით, აგრეთვე ვებ გვერდიდან უფასო ვებზარის (http://www.energo-pro.ge), ვებგვერდის კონტაქტების ველიდან შეტყობინების გაგზავნის, ელექტრონული ფოსტის (info@energo-pro.ge) და სოციალური გვერდის მეშვეობით (https://www.facebook.com/energoprogeorgia/).
ვრცლად
30 იანვარი, 2020

„ენერგო-პრომ“ 2019 წლის ანგარიში ქვემო ქართლში წარადგინა

"ენერგო-პრო"-ს მენეჯმენტმა, 2019 წლის მუშაობის შემაჯამებელი შეხვედრა ქ. რუსთავში, რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებთან გამართა. მხოლოდ გასულ წელს კომპანიამ განახორიცელა 112.2 მლნ ლარის ინვესტიცია, სახელმწიფო ბიუჯეტში კი 122 მლნ. ლარი გადაიხადა. განხორიცლებელი ინვესტიციები მოხმარდა როგორც დაბალი და მაღალი ძაბვის ელექტროქსელის განვითარებას, ასევე გენერაციის ობიექტების, ჰესების რეაბილიტაციას. „გუმათი 1“ ჰესის და „რიონჰესის“ რეაბილიტაციის შედეგად, საქართველოს ენერგოსისტემას დამატებით 4,7 მგვტ. სიმძლავრე შეემატა. 2019 წელს კომპანიის მიერ შესყიდულმა და გატარებულმა ელექროენერგიამ ჯამურად 5 381 მილიონი კვტ/სთ შეადგინა, ხოლო განაწილებული და გატარებული ელეტქროენერგიის ჯამი შეადგენს 4 844 მილიონ კვტ/სთ. ქსელში დანაკარგები დაფიქსირდა 537 მოლიონი კვტ/სთ, რაც 9.97%-ს შეადგენს.
ვრცლად