ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

საქმიანობა

ს.ს. ენერგო–პრო ჯორჯია ეწევა ბიზნეს საქმიანობას ელექტროენერგიის გენერაციასა და დისტრიბუციაში. ჩვენი გენერაციის აქტივების უმრავლესობა განლაგებულია დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, ხოლო დისტრიბუციის მომსახურების არეალი ფარავს 58 846 კმ2, რაც შეადგენს საქართველოს ტერიტორიის 85 %.