ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

საქმიანობა

ს.ს. ენერგო–პრო ჯორჯია ეწევა ბიზნეს საქმიანობას ელექტროენერგიის გენერაციასა და დისტრიბუციაში. ჩვენი გენერაციის აქტივების უმრავლესობა განლაგებულია დასავლეთ საქართველოში, ხოლო დისტრიბუციის მომსახურების არეალი ფარავს 47 265 კმ2, რაც შეადგენს საქართველოს ტერიტორიის 70 %.