ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

ჩხორჰესი

ჩხორჰესი არის სეზონური რეგულირების ჰიდროელექტრო სადგური, რომელიც მდებარეობს ჩხოროწყუს რაიონში. მისი საპროექტო სიმძლავრე შეადგენს 5.8 მგვტს. ჰესის საშუალო წლიური გამომუშავება 22 გიგავატი. ექსპლუატაციაში შევიდა 1967 წელს.