ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

ლაჯანურჰესი

“ლაჯანურჰესი” განთავსებულია ცაგერის მახლობელ ტერიტორიაზე. იგი წარმოადგენს მდინარე ლაჯანურაში მდინარე ცხენისწყლის გადმოგდებით მიღებულ საერთო წყალჩამონადენზე აშენებულ ჰესს, რომელსაც 25 მილიონი მ3 წყალსაცავით. მიწისქვეშა ჰიდროელექტროსადგური დეკადური რეგულირებისაა, საპროექტო დადგმული სიმძლავრით 113.7 მგვტ და საშუალო წლიური გამომუშავებით – 438 გიგავატი. „ლაჯანურჰესი“ ექსპლუატაციაში 1960 წელს შევიდა.