ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

ტარიფები

მომხმარებლებისათვის ელექტროენერგიის შესასყიდი ტარიფებია:

1. გარდა საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისა (ძაბვების მიხედვით, დღგ-ს ჩათვლით):

ძაბვა თეთრი/კვტ/სთ
1 220/380 ვოლტი (საშუალო) (არასაყოფაცხოვრებო, კომერციული მომხმარებლებისათვის) 21.08306
2 6-10 კილოვოლტი 16.25096
3 35-110 კილოვოლტი 14.85974

2. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის (დღგ-ს ჩათვლით):

220/380 ვოლტ ძაბვაზე მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობა 30 კალენდარულ დღეში თეთრი/კვტ/სთ
1 101 კვტსთ-ის ჩათვლით და საერთო მოხმარების მრიცხველის აბონენტებისათვის 14.2367
2 101 კვტსთ-დან 301 კვტსთ-ის ჩათვლით 18.2133
3 301 კვტსთ-დან და მეტი 22.7327

მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობის მიხედვით დადგენილი ტარიფები არაგამჭოლია; ყოველი მომხმარებელი ელექტროენერგიის საფასურს იხდის 30 კალენდარულ დღეში მოხმარებული ელექტროენერგიის სრულ რაოდენობაზე იმ ტარიფით, რომელიც დაწესებულია მოხმარებული ელექტროენერგიის შესაბამის რაოდენობაზე (საფეხურზე).