ენერგია ნათელი მომავლისთვის!

ტარიფები

მომხმარებლებისათვის ელექტროენერგიის შესასყიდი ტარიფებია:

1. გარდა საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისა (ძაბვების მიხედვით, დღგ-ს ჩათვლით):

ძაბვა თეთრი/კვტ/სთ
1 220/380 ვოლტი (საშუალო) (არასაყოფაცხოვრებო, კომერციული მომხმარებლებისათვის) 19.79568
2 6-10 კილოვოლტი 14.96358
3 35-110 კილოვოლტი 13.57236

2. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისათვის (დღგ-ს ჩათვლით):

220/380 ვოლტ ძაბვაზე მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობა 30 კალენდარულ დღეში თეთრი/კვტ/სთ
1 101 კვტსთ-ის ჩათვლით და საერთო მოხმარების მრიცხველის აბონენტებისათვის 12.95404
2 101 კვტსთ-დან 301 კვტსთ-ის ჩათვლით 16.93064
3 301 კვტსთ-დან და მეტი 21.45004

მოხმარებული ელექტროენერგიის რაოდენობის მიხედვით დადგენილი ტარიფები არაგამჭოლია; ყოველი მომხმარებელი ელექტროენერგიის საფასურს იხდის 30 კალენდარულ დღეში მოხმარებული ელექტროენერგიის სრულ რაოდენობაზე იმ ტარიფით, რომელიც დაწესებულია მოხმარებული ელექტროენერგიის შესაბამის რაოდენობაზე (საფეხურზე).