geo

Procurement

ენერგო-პრო ჯგუფი აცხადებს ფასთა გამოკითხვას ჯანმრთელობის სრულ დაზღვევაზე

Published: 06.04.2022 Deadline: 18.04.2022

ენერგო-პრო ჯგუფი (შემავალი კომპანიები: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“, სს „ენერგო-პრო ჰოლდინგი“, სს „ეპ ჯორჯია გენერაცია“, სს „ეპ ჯორჯია მიწოდება“, შპს „ჯიფაუერი“) აბონენტების რაოდენობის, ელექტროენერგიის გაყიდვების და მომსახურების არეალის მიხედვით, საქართველოში მოქმედი უმსხვილესი ენერგო კომპანიების ჯუფია. ჯგუფი ახორციელებს ელ. ენერგიის წარმოებას და განაწილებას საკუთარი მომსახურების არეალის მასშტაბით. ენერგო-პრო ჯგუფი ფლობს და ამუშავებს 15 საშუალო და მცირე ზომის ჰიდროელექტრო სადგურს.
საქართველოში ჯგუფის დისტრიბუციის არეალი მოიცავს საქართველოს რეგიონებსა და დედაქალაქის გარეუბნებს. ენერგო-პრო ჯგუფი საქართველოში ემსახურება 1 200 000-ზე მეტ აბონენტს. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიაში“ დასაქმებულია 6000-ზე მეტი თანამშრომელი.

ენერგო-პრო ჯგუფი აცხადებს ტენდერს 6000 თანამშრომლის ჯანმრთელობის სრულ დაზღვევაზე თანამშრომლებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის თბილისსა და რეგიონებში.
გასაწევი მომსახურების ვადა: 01/07/2022-31/06/2023 (განიხილება ხელშეკრულების გაფორმება ერთჯრადად, ერთი წლის ავტომატური ვადის გაგრძელების პირობით).

გთხოვთ, შემოგვთავაზოთ შემდეგი სადაზღვევო პირობები:
1. ჯანმრთელობის სრული დაზღვევა 5 პოლისის სახით: საბაზისო ქვედა პოლისის ღირებულებას, რომელიც მიმდინარე 2022 წ. შეადგენს - 21 ლარს (ინდივიდუალური პაკეტი) ფარავს კომპანია. დეტალურად იხ. თანდართული ფაილი.
2. ოჯახის წევრების - მეუღლე და შვილები (მეუღლე ასაკის შეუზღუდავად, შვილები 18 წლის ჩათვლით);
3. ოთხი ტიპის სადაზღვევო პოლისი დამატებითი ოჯახის წევრებისთვის (და-ძმა ოჯახებით, მშობლები, დამატებით ოჯახის წევრების პოლისმა არ უნდა იმოქმედოს / გააუარესოს თანამშრომლების სადაზღვევო პირობები);
4. უბედური შემთხვევებისგან დაზღვევა;
5. სიცოცხლის დაზღვევა;
6. სამოგზაურო დაზღვევა.

აუცილებელი პირობები რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სადაზღვევო კომპანია:
 სადაზღვევო კომპანიამ უნდა გამოყოს ოჯახის ექიმი (5), რომლის კაბინეტიც განთავსდება კომპანიის სათაო ოფისში (თბილისი) ყოველდღიური სამუშაო გრაფიკით და რეგიონალურ ოფისებში (თელავი, ხაშური, ქუთაისი, ბათუმი) წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით (არანაკლებ 10 სთ. კვირაში);
 სადაზღვევო კომპანიის მომსახურების არეალი უნდა ფარავდეს საქართველოს ყველა რეგიონს - საქართველოს ყველა ქალაქში უნდა ჰყავდეს პროვაიდერი კლინიკები და ოჯახის ექიმი;
 დაზღვეულებს უნდა ჰქონდეთ უფლება მიმართონ ნებისმიერ ექიმს, სამედიცინო დაწესებულებას, აფთიაქს;
 500 ლარამდე თანხის ანაზღაურება უნდა მოხდეს საბუთების წარდგენიდან (ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით) 1 სრულ სამუშაო დღეში;
 სამედიცინო მომსახურების ანაზღაურების მოქნილი ელექტრონული სისტემა;
 კლინიკაში ჩაწერისა და ელექტრონული მიმართვის მოქმედი სისტემა;
 სააფთიაქო ქსელში გამარტივებული ელექტრონული რეცეპტებით მომსახურების მიღება;
 საქართველოში ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების, ლარის გაცვლითი კურსის ცვლილების ან/და მსგავსი შემთხვევებისას ხელშეკრულების პირობები გადახედვას არ დაექვემდებარება და ზემოთხსენებული მიზეზები არ წარმოადგენდეს სადაზღვევო პრემიის გაზრდის ან ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს;

 თანდართულ ფაილში გთხოვთ იხილოთ
o კომპანიის მიერ განსაზღვრული ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისები
o გამონაკლისების ჩამონათვალი
o დაზღვევის პირობები
შენიშვნა: სატენდერო წინადადება აუცილებლად წარმოდგენილი უნდა იყოს, მითითებული პირობების და გამონაკლისების მიხედვით, მათში (პირობებში / გამონაკლისებში / დაფარვის %-ულ მაჩვენებლებში და სხვა) რაიმე ცვლილების შეტანის გარეშე.
შემოსული სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
1. ფასთა ნუსხა თანდართულ დოკუმენტში მოცემული პოლისების მიხედვით;
2. შემოთავაზებული მომსახურეობის დეტალური ჩამონათვალი;
3. ანგარიშსწორების პირობები;
4. ადმინისტრირების წესი (სამედიცინო ხარჯების ანაზღაურების პირობები, საჭირო დოკუმენტები და პროცედურა);
5. კომპანიის პროვაიდერების სია, აფთიაქებისა და კლინიკების ჩამონათვალი;

სატენდერო მასალები გთხოვთ წარმოადგინოთ სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“-ს სათაო ოფისში, ქ. თბილისი ზ. ანჯაფარიძის N19 და გამოაგზავნოთ ელექტრონულ ფორმატში.
სატენდერო განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 2022 წლის 18 აპრილი
ტენდერის შინაარსის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ მოგვმართოთ:
ს.ს. "ენერგო–პრო ჯორჯია", საქართველო
სათაო ოფისი, ზურაბ ანჯაფარიძის N 19
ტელ.: (+99577) 35 40 20
ელ.ფოსტა: tender@energo-pro.ge

Published: 17.09.2020 Deadline: 17.09.2020

Production of special parts of the turbine

Published: 18.08.2022 Deadline: 25.08.2022

Arranging cable channel in Abastumani

Published: 21.05.2019 Deadline: 27.05.2019

Arranging Cable Channel in Rustavi

Published: 20.12.2018 Deadline: 24.12.2018

Carrying out works of deratization and desinsection

Published: 06.06.2019 Deadline: 14.06.2019

Construction and repair works on the Rion HPP (in the cable tunnel)

Published: 16.04.2021 Deadline: 21.04.2021

Construction of cable and overhead electric transmission lines

Published: 02.11.2021 Deadline: 30.04.2023

Construction of high voltage substations in Mtskheta and Kutaisi, as well as the reconstruction of the high voltage power line "110 kV Cemi 1 and 2 - construction

Published: 22.04.2021 Deadline: 27.04.2021

Preparation of the conclusions of the actually implemented works of the investment projects implemented by JSC "Energo-Pro Georgia" in 2021

Published: 29.11.2022 Deadline: 12.12.2022

Purchase of block containers

Published: 22.10.2021 Deadline: 28.10.2021

Purchasing drill bits for special technic

Published: 15.08.2022 Deadline: 26.08.2022

Purchasing of Iron materials

Published: 26.06.2019 Deadline: 03.07.2019

Purchasing of Iron materials

Published: 16.07.2019 Deadline: 19.07.2019

Purchasing of Iron materials

Published: 24.09.2019 Deadline: 27.09.2019

Purchasing of poles made from steel pipes 2500 pc

Published: 19.02.2019 Deadline: 25.02.2019

Purchasing of scooters 50 pc

Published: 18.08.2020 Deadline: 24.08.2020

Purchasing of plastic cabinets

Published: 14.11.2022 Deadline: 23.11.2022

Purchasing of scooters

Published: 02.04.2021 Deadline: 12.04.2021

Purchasing of second-hand manipulators

Published: 10.03.2022 Deadline: 21.03.2022

Purchasing of transformer oil T1500

Published: 11.11.2021 Deadline: 23.11.2021

Repair, testing and certification services for cranes and loaders at various locations

Published: 15.04.2022 Deadline: 26.04.2022

Revision / update of waste management plans (EP Georgia Generation)

Published: 10.11.2022 Deadline: 15.11.2022

დერატიზაცია/დეზინსექცის ჩატარება

Published: 13.04.2020 Deadline: 22.04.2020

სატრენინგო მომსახურების შესყიდვა

Published: 03.06.2021 Deadline: 10.06.2021

სატრენინგო მომსახურების შესყიდვა

Published: 01.02.2019 Deadline: 14.02.2019

35/110 kV El. Transmission Lines

Published: 24.02.2023 Deadline: 05.03.2023

Agreement with Transport civil service of Tbilisi Municipality and preparing the scheme of organizing temporary movement

Published: 16.05.2019 Deadline: 22.05.2019

Arrangement of cable channel for ETL in Bakuriani

Published: 09.10.2019 Deadline: 15.10.2019

Arrangement of cable channel in Borjomi for ETL

Published: 31.10.2019 Deadline: 06.11.2019

Arrangement of cable channel in Gurjaani

Published: 12.01.2021 Deadline: 19.01.2021

Arrangement of cable channel in Khashuri for ETL

Published: 10.01.2020 Deadline: 15.01.2020

Arrangement of cable channel in Rustavi

Published: 17.09.2020 Deadline: 22.09.2020

Arrangement of current transformer supports in substations / Arrangement of ETL cable channel in Gurjaani

Published: 11.10.2019 Deadline: 16.10.2019

Arrangement of framed complex transformer substation 35/04KV Voltage in Region Oni “Utsera”

Published: 20.01.2020 Deadline: 24.01.2020

Arrangement of SS Marneuli building’s room and water closet

Published: 03.09.2020 Deadline: 08.09.2020

Arrangement of the bore-hole well at Ortachala HPP

Published: 01.04.2019 Deadline: 15.04.2019

Arrangement of the cable channel in Batumi.

Published: 12.08.2020 Deadline: 19.08.2020

Arrangement of the underground cable channel in Bakuriani

Published: 23.07.2019 Deadline: 29.07.2019

Arranging and fencing HV substation territories “Goderdzi”

Published: 17.09.2020 Deadline: 21.09.2020

Arranging of Bio-sanitary WC

Published: 12.07.2021 Deadline: 16.07.2021

Carrying out works of deratization/desinsection

Published: 13.05.2019 Deadline: 20.05.2019

Catering Service

Published: 27.08.2019 Deadline: 05.09.2019

Celling black and colored scraps from warehouse „Khelvachauri”

Published: 08.10.2019 Deadline: 15.10.2019

Celling dismantled meters (18 000 pc)

Published: 20.09.2019 Deadline: 27.09.2019

Celling of black and colored scraps from regions

Published: 10.10.2019 Deadline: 23.10.2019

Certification of lifting towers and special technic in regions

Published: 27.05.2021 Deadline: 05.06.2021

Conducting an examination of the construction part

Published: 20.07.2022 Deadline: 31.07.2022

Conducting batimetric surveys

Published: 14.05.2021 Deadline: 21.05.2021

Construction (drilling) works of well located in Gumati HPP.

Published: 25.06.2019 Deadline: 03.07.2019

Construction (roofing) works

Published: 07.06.2022 Deadline: 13.06.2022

Construction / Repair Works

Published: 10.01.2023 Deadline: 20.01.2023

Construction and repair works

Published: 03.12.2021 Deadline: 31.03.2022

Construction and repair works

Published: 05.03.2021 Deadline: 12.03.2021

Construction and repair works

Published: 25.03.2021 Deadline: 30.03.2021

Construction of 10 kV overhead and cable ETL

Published: 02.10.2019 Deadline: 07.10.2019

Construction of Overhead and Cable ETL

Published: 20.12.2018 Deadline: 28.12.2018

Construction of Overhead and Cable ETL.

Published: 08.01.2019 Deadline: 15.01.2019

Construction of substation “Stadioni” located in Batumi

Published: 02.04.2019 Deadline: 08.04.2019

Construction of underground high voltage ETL in Batumi.

Published: 04.02.2019 Deadline: 08.02.2019

Construction of 06,10,04 kV Overhead and Cable ETL in Kakheti Region

Published: 12.03.2019 Deadline: 19.03.2019

Construction of cable channel

Published: 30.07.2020 Deadline: 04.08.2020

Construction of cable channel in Kutaisi

Published: 10.03.2020 Deadline: 12.03.2020

Construction of ETLs

Published: 08.07.2019 Deadline: 27.07.2019

Construction of Kobuleti service centre

Published: 13.05.2019 Deadline: 20.05.2019

Construction of overhead and cable channel on 6/10/04 kV and other electrical installation works

Published: 09.06.2021 Deadline: 25.06.2021

Construction of the 35 kV power transmission line

Published: 25.08.2021 Deadline: 01.09.2021

Construction works around aggregate 6 located in Zahesi HPP

Published: 22.10.2019 Deadline: 28.10.2019

Construction works around aggregate 7 located in Gumati HPP.

Published: 14.05.2019 Deadline: 20.05.2019

Construction Works in SS Zugdidi

Published: 27.08.2019 Deadline: 29.09.2019

Construction works of overhead and cable channel 6/10 KV and other electric installation works

Published: 24.04.2019 Deadline: 10.05.2019

Construction works of cable and overhead line in Sighnaghi

Published: 24.09.2019 Deadline: 26.09.2019

Construction-Repair Works

Published: 17.07.2019 Deadline: 21.07.2019

Construction/Reconstruction works at high voltage substation “Kutaisi 4” .

Published: 07.06.2019 Deadline: 15.06.2019

Constuction of cable channel for HV cable in Adjara region

Published: 30.06.2021 Deadline: 02.07.2021

Cooperation with companies performing construction and repair works on HPPs

Published: 30.07.2021 Deadline: 07.08.2021

Cooperation with qualified and experienced construction companies

Published: 27.06.2022 Deadline: 10.07.2022

Cooperation with reinforced-concrete support companies

Published: 21.05.2021 Deadline: 07.06.2021

Cooperation with reinforced-concrete support companies

Published: 03.12.2020 Deadline: 30.12.2020

Cooperation with sewing enterprises

Published: 28.01.2022 Deadline: 12.02.2022

Crane Check On HPPs

Published: 26.08.2019 Deadline: 23.09.2019

Creation of a new computer program and operating active computer program

Published: 18.06.2019 Deadline: 28.06.2019

Creation of software for the customer profiling system

Published: 02.09.2021 Deadline: 10.09.2021

Creation of website JSC "Ep Georgia Supply"

Published: 01.07.2021 Deadline: 09.07.2021

Cutting down works and survey of Merkani which is placed in ETL security zone

Published: 24.04.2019 Deadline: 24.05.2019

Delivery of used vehicles

Published: 25.01.2023 Deadline: 31.01.2023

Design a fishing equipment and a detailed plan of compensation measures for the ichthyofauna of the hydropower plant

Published: 04.11.2021 Deadline: 09.11.2021

Design a sewage system, arrangement and project agreement

Published: 25.02.2021 Deadline: 05.03.2021

Design and installation of fire alarm system at HPPs

Published: 05.04.2021 Deadline: 15.04.2021

Design Companies

Published: 09.09.2022 Deadline: 13.09.2022

Design service of 10 kV substation "Bakuriani 2"

Published: 03.09.2021 Deadline: 10.09.2021

Design services

Published: 04.01.2022 Deadline: 17.01.2022

Design the restoration of the damaged areas of the hermetic door tunnel of the Lajanuri HPP pressure tunnel and engineering and geophysical surveys of the present site of the #3, #4 headlights of the Tsageri dam of the Lajanuri HPP

Published: 28.05.2021 Deadline: 04.06.2021

Designing and installation of fire protection system at HPPs.

Published: 27.02.2019 Deadline: 07.03.2019

Designing of the damaged area of Lajanuri HPP pressure tunnel

Published: 30.08.2021 Deadline: 10.09.2021

Designing service

Published: 02.04.2019 Deadline: 10.04.2019

Development survey and preparation of a schematic drawing of traffic

Published: 24.06.2020 Deadline: 29.06.2020

Dining Area Repair

Published: 03.07.2019 Deadline: 09.07.2019

Documentation preparation of environmental impact assessment, engineering and geological survey and preparation of topological digital map

Published: 04.06.2019 Deadline: 14.06.2019

Drilling Works

Published: 06.09.2019 Deadline: 13.09.2019

Drilling Works

Published: 09.10.2019 Deadline: 18.10.2019

Drilling works and laboratory analysis of samples

Published: 03.06.2020 Deadline: 15.06.2020

Drilling works on the arch dam of Lajanuri HPP and testing of samples in the laboratory

Published: 15.02.2021 Deadline: 25.02.2021

Duty Box

Published: 05.07.2019 Deadline: 15.07.2019

Eelectrical installation works

Published: 24.02.2023 Deadline: 10.03.2023

EIA, Topo Shooting and Geological Survey.

Published: 15.07.2019 Deadline: 19.07.2019

Electrical installation work (assembling of meter cabinets)

Published: 20.09.2022 Deadline: 30.09.2022

Electrical Installation Works

Published: 31.03.2022 Deadline: 11.04.2022

Electrical installation works

Published: 13.07.2020 Deadline: 05.08.2020

electrical installation works

Published: 23.09.2020 Deadline: 01.10.2020

Electrical installation works

Published: 30.03.2021 Deadline: 15.04.2021

Engineering and Geological Studies

Published: 15.02.2023 Deadline: 21.02.2023

Engineering Geological Survey

Published: 20.08.2019 Deadline: 30.08.2019

Engineering-geological and constructive surveys

Published: 12.12.2019 Deadline: 18.12.2019

Engineering/Geological surveys

Published: 30.01.2020 Deadline: 04.02.2020

Expert conclusion preparation of investment projects

Published: 27.02.2019 Deadline: 12.03.2019

Expert Service for preparing screening procedure documentation of construction project 110 kV Overhead ETL .

Published: 25.02.2019 Deadline: 04.03.2019

Expert surveys

Published: 17.02.2020 Deadline: 21.02.2020

Expert surveys for obtaining the construction permit

Published: 27.01.2020 Deadline: 04.02.2020

Expertise of the constructive part of the architectural project

Published: 25.06.2021 Deadline: 30.06.2021

Fencing of the territory KV 110/35 located in Rioni HPP

Published: 13.09.2019 Deadline: 19.09.2019

Geological and topographic services

Published: 12.11.2020 Deadline: 19.11.2020

Historical architectural research

Published: 21.10.2020 Deadline: 29.10.2020

Historical architectural research of project area

Published: 03.02.2021 Deadline: 09.02.2021

Holding multifactor survey for Kashkhali sustainability determination

Published: 13.05.2019 Deadline: 31.05.2019

Hydro engineering design service

Published: 06.09.2019 Deadline: 13.09.2019

Inspection of crane mechanisms, compilation of documentation and defective acts at HPPs.

Published: 06.01.2020 Deadline: 14.01.2020

Installation and connection of SCADA system RTU devices in Svaneti

Published: 18.10.2021 Deadline: 22.10.2021

Installation of SCADA System

Published: 27.03.2019 Deadline: 02.04.2019

Installation of surveillance cameras

Published: 10.01.2022 Deadline: 21.01.2022

Installation of antiseptic cleaning equipment at HPPs

Published: 13.09.2021 Deadline: 20.09.2021

Installation of the fire protection system at the Lajanuri HPP

Published: 19.08.2022 Deadline: 23.09.2022

Installing and designing of fire alarm system located in Ortachala and Lajanuri HPPs

Published: 14.06.2019 Deadline: 25.06.2019

Insurance of vehicles

Published: 09.11.2021 Deadline: 25.11.2021

Laying asphalt in the yard of the head office

Published: 30.07.2021 Deadline: 12.08.2021

Looking for manufacturers of iron products

Published: 05.12.2022 Deadline: 31.12.2022

Looking for manufacturers of large meter cabinets

Published: 05.12.2022 Deadline: 31.12.2022

looking for reinforced-concrete poles manufacturer companies all over Georgia

Published: 03.10.2019 Deadline: 04.11.2019

Looking for scrap purchasing companies

Published: 27.10.2022 Deadline: 04.11.2022

Lumberjack Service

Published: 22.11.2019 Deadline: 22.12.2019

Maintenance works in Batumi service center

Published: 10.02.2020 Deadline: 13.02.2020

Maintenance works in service center “Sachkhere”

Published: 19.09.2019 Deadline: 26.09.2019

Making Labor Safety boards

Published: 16.05.2019 Deadline: 22.05.2019

manufacture and installation of bulky letters (banner)

Published: 03.12.2018 Deadline: 06.12.2018

manufacture and installation of bulky letters (banner)

Published: 27.06.2019 Deadline: 30.06.2019

Manufacture electrical equipment

Published: 26.11.2021 Deadline: 31.03.2022

Manufacturing of iron materials

Published: 11.11.2021 Deadline: 22.11.2021

Manufacturing of iron materials

Published: 13.01.2023 Deadline: 20.01.2023

Manufacturing of meter boxes

Published: 15.11.2021 Deadline: 21.11.2021

Migrating from an existing antivirus solution to a new version

Published: 13.04.2022 Deadline: 29.04.2022

Obtain appropriate permit / agreement required for cutting down trees (plantations) in ETL line protection zone

Published: 16.07.2019 Deadline: 01.08.2019

Partial renovation of the Ambrolauri Service Center office and the installation of heating in the Mtskheta Service Center

Published: 09.03.2020 Deadline: 12.03.2020

Partnership with metal and plastic meter cabinet manufacturing companies

Published: 12.11.2021 Deadline: 31.01.2022

Performing construction works

Published: 18.03.2022 Deadline: 25.03.2022

Performing construction works

Published: 08.11.2022 Deadline: 14.11.2022

Placing gabion on the right side of the river Otchkhamuri in Tchkhorotsku

Published: 13.12.2019 Deadline: 20.12.2019

Poles made from steel pipes

Published: 21.05.2019 Deadline: 27.05.2019

Preparation an architectural sketch

Published: 16.08.2021 Deadline: 23.08.2021

Preparation of a screening document

Published: 03.02.2021 Deadline: 10.02.2021

Preparation of Conclusion of factually implemented works of Investment Projects

Published: 28.07.2020 Deadline: 04.08.2020

Preparation of Conclusion of factually implemented works of Investment Projects

Published: 28.07.2020 Deadline: 04.08.2020

Preparation of conclusions on the actual work of the investment projects implemented by JSC "Energo-Pro Georgia" in 2020

Published: 12.08.2021 Deadline: 23.08.2021

Preparation of EIA-scoping document

Published: 11.02.2022 Deadline: 17.02.2022

Preparation of Mtskheta Historical Monuments “World Heritage Situational Plan

Published: 21.08.2021 Deadline: 27.08.2021

Preparation of screening documentation

Published: 13.05.2019 Deadline: 20.05.2019

Preparation of screening report

Published: 18.07.2022 Deadline: 22.07.2022

Preparation of the conclusions of the actual work of the investment projects implemented by JSC "EP Georgia Generation" in 2020

Published: 09.09.2021 Deadline: 17.09.2021

Preparing a bypass traffic scheme

Published: 31.12.2020 Deadline: 11.01.2021

Preparing a detailed plan of compensatory measures for the ichthyofauna

Published: 06.02.2023 Deadline: 16.02.2023

Preparing of fire alarm and water supply system projects

Published: 24.02.2020 Deadline: 02.03.2020

Preparing of measurement drawings

Published: 11.02.2021 Deadline: 17.02.2021

Price quotation purchase on smart meters

Published: 03.07.2023 Deadline: 03.07.2023

Price quotation regarding Companies, which are producing measuring drawings.

Published: 08.01.2019 Deadline: 17.01.2019

Price quotation regarding renting out Special Technique for 2020 year

Published: 19.12.2019 Deadline: 27.12.2019

Price quotation regarding telecommunication service

Published: 03.02.2023 Deadline: 10.02.2023

Produce an operating room from a sandwich panel and install it on site

Published: 30.08.2021 Deadline: 06.09.2021

Producing of stencils and informational banners

Published: 03.05.2019 Deadline: 07.05.2019

Production and installation of Ortachala HPP crane, contact line (trolley)

Published: 10.02.2022 Deadline: 17.02.2022

Production of duty booths

Published: 09.08.2022 Deadline: 15.08.2022

Project renewal of excessively permissible emission norms for harmful substances

Published: 09.06.2021 Deadline: 15.06.2021

Projecting of monitoring automatic system

Published: 23.10.2019 Deadline: 30.10.2019

Purchas of Padlocks

Published: 12.01.2023 Deadline: 18.01.2023

Purchase of 8 m metal poles

Published: 30.01.2023 Deadline: 08.02.2023

Purchase of a crane tower

Published: 23.12.2022 Deadline: 10.01.2023

Purchase of Complete Transformer Substations

Published: 25.06.2019 Deadline: 04.07.2019

Purchase of corrugated pipes

Published: 03.08.2021 Deadline: 09.08.2021

Purchase of crane baskets

Published: 07.12.2022 Deadline: 14.12.2022

Purchase of Cross Bars and Support Construction for Power oil Transformer

Published: 03.12.2018 Deadline: 10.12.2018

Purchase of Drill Bits

Published: 10.01.2023 Deadline: 19.01.2023

Purchase of meter (plastic) cabinets

Published: 21.09.2023 Deadline: 10.10.2023

Purchase of oil proof rubber

Published: 09.07.2021 Deadline: 16.07.2021

Purchase of reinforced concrete formwork forms

Published: 05.04.2021 Deadline: 17.04.2021

Purchase of Smart Single-phase Meters

Published: 09.07.2021 Deadline: 23.07.2021

Purchase of special equipment-drill with a crane

Published: 19.10.2021 Deadline: 29.10.2021

Purchasing of plastic cabinets

Published: 25.05.2021 Deadline: 29.05.2021

Purchasing of tablets and tablet bags (100-100 pc).

Published: 15.05.2019 Deadline: 21.05.2019

Purchasing of consumable materials

Published: 19.02.2019 Deadline: 26.02.2019

Purchasing of consumable materials

Published: 09.07.2020 Deadline: 16.07.2020

Purchasing of customer service bills

Published: 26.02.2019 Deadline: 05.03.2019

Purchasing of detailed plan service for ichthyofauna compensation measures

Published: 28.02.2022 Deadline: 07.03.2022

Purchasing of duty boxes

Published: 28.02.2020 Deadline: 04.03.2020

Purchasing of hygienic paper

Published: 29.09.2021 Deadline: 07.10.2021

Purchasing Alfa meters and other materials

Published: 02.03.2021 Deadline: 08.03.2021

Purchasing and installing an elevator

Published: 18.02.2021 Deadline: 26.02.2021

Purchasing hygienic paper

Published: 15.11.2022 Deadline: 23.11.2022

Purchasing of branded stationery

Published: 15.09.2022 Deadline: 23.09.2022

Purchasing of Iron materials

Published: 18.01.2019 Deadline: 28.01.2019

Purchasing of Iron materials

Published: 22.03.2019 Deadline: 29.03.2019

Purchasing of Iron materials

Published: 26.06.2019 Deadline: 03.07.2019

Purchasing of Iron materials

Published: 16.06.2020 Deadline: 23.06.2020

Purchasing of light boxes (preparation/installation)

Published: 25.03.2019 Deadline: 01.04.2019

Purchasing of mandatory health inspection service for technical stuff according to the Labor safety law

Published: 04.03.2019 Deadline: 15.03.2019

Purchasing of Scooters 300 pcs

Published: 26.12.2018 Deadline: 07.01.2019

Purchasing of Special Technique

Published: 11.12.2018 Deadline: 28.12.2018

Purchasing of steel poles 2500pc

Published: 11.12.2018 Deadline: 14.12.2018

Purchasing of Transformer Oil T1500-60 000kg

Published: 27.02.2019 Deadline: 10.03.2019

Purchasing of Transformer Oil T1500-60 000kg

Published: 19.09.2019 Deadline: 25.09.2019

Purchasing of 12-meter metal cabinets

Published: 24.01.2019 Deadline: 01.02.2019

Purchasing of 8-meter steel pipe support pole

Published: 18.11.2021 Deadline: 01.12.2021

Purchasing of a warning banner

Published: 21.04.2022 Deadline: 29.04.2022

Purchasing of all round cars (4x4)

Published: 16.03.2021 Deadline: 22.03.2021

Purchasing of aluminum stairs

Published: 16.02.2022 Deadline: 28.02.2022

Purchasing of branded stationary materials

Published: 26.09.2019 Deadline: 07.10.2019

Purchasing of branded stationary materials

Published: 29.10.2020 Deadline: 08.11.2020

Purchasing of branded stationeries

Published: 02.10.2021 Deadline: 13.10.2021

Purchasing of computer tablets

Published: 13.12.2019 Deadline: 20.12.2019

Purchasing of deratization / disinsection services

Published: 28.02.2022 Deadline: 07.03.2022

Purchasing of deratization/disinsection service

Published: 24.03.2021 Deadline: 02.04.2021

Purchasing of diesel engine loader

Published: 16.09.2021 Deadline: 23.09.2021

Purchasing of duty containers

Published: 28.01.2019 Deadline: 08.02.2019

Purchasing of first aid pharmacy boxes

Published: 19.04.2022 Deadline: 06.05.2022

Purchasing of furniture

Published: 08.11.2019 Deadline: 14.11.2019

Purchasing of kitchen equipment and tableware

Published: 18.10.2019 Deadline: 24.10.2019

Purchasing of ladders 100 pc

Published: 27.08.2020 Deadline: 04.09.2020

Purchasing of metal boxes

Published: 06.02.2020 Deadline: 15.02.2020

Purchasing of metal cabinets

Published: 02.02.2021 Deadline: 06.02.2021

Purchasing of metal meter boxes 9,12,16,24

Published: 28.05.2021 Deadline: 07.06.2021

Purchasing of meter boxes

Published: 17.10.2019 Deadline: 31.10.2019

Purchasing of Office tables

Published: 28.01.2019 Deadline: 08.02.2019

Purchasing of plastic crimped pipes

Published: 10.01.2020 Deadline: 14.01.2020

Purchasing of reinforced-concrete poles (8m, 10.5m & 2.9m long)

Published: 19.09.2019 Deadline: 25.09.2019

Purchasing of software

Published: 31.03.2021 Deadline: 07.04.2021

Purchasing of special technic

Published: 13.03.2021 Deadline: 19.03.2021

Purchasing of steel poles 1000 pc

Published: 19.09.2019 Deadline: 25.09.2019

Purchasing of steel poles 1000 pc

Published: 18.02.2021 Deadline: 23.02.2021

Purchasing of steel poles 2000 pc

Published: 22.10.2019 Deadline: 28.10.2019

Purchasing of steel poles 2000 pc

Published: 10.01.2020 Deadline: 17.01.2020

Purchasing of steel poles 2000 pc

Published: 16.06.2020 Deadline: 23.06.2020

Purchasing of steel poles 2000 pc

Published: 08.07.2020 Deadline: 13.07.2020

Purchasing of summer special clothes and shoes

Published: 25.02.2021 Deadline: 04.03.2021

Purchasing of summer/winter special cloths and shoes

Published: 18.09.2023 Deadline: 25.09.2023

Purchasing of tin

Published: 25.09.2019 Deadline: 30.09.2019

Purchasing of transformer’s oil T-1500 (Or similar analogue)

Published: 09.02.2021 Deadline: 12.02.2021

Purchasing of warehouse construction service in Rustavi

Published: 24.03.2021 Deadline: 28.04.2021

Purchasing of warning signs

Published: 31.03.2021 Deadline: 05.04.2021

Purchasing of winter special clothes and shoes

Published: 30.11.2021 Deadline: 08.12.2021

Purchasing of winter special shoes (5000 pair).

Published: 09.06.2020 Deadline: 17.06.2020

Purchasing of wood materials

Published: 25.09.2019 Deadline: 30.09.2019

Purchasing of wood materials and corrugated tin

Published: 02.03.2021 Deadline: 08.03.2021

Purchasing of wooden materials

Published: 04.02.2022 Deadline: 15.02.2022

Purchasing reinforced concrete foundations for high voltage towers

Published: 16.02.2021 Deadline: 22.02.2021

Purchasing summer special cloths and shoes

Published: 14.11.2022 Deadline: 23.11.2022

Purchasing technical service of special equipment

Published: 15.12.2021 Deadline: 24.12.2021

Purchasing tires

Published: 19.10.2022 Deadline: 26.10.2022

Purchasing transformer’s oil T-1500

Published: 05.03.2020 Deadline: 27.03.2020

Purchasing/Installation of ventilation system for canteen

Published: 14.03.2019 Deadline: 21.03.2019

Reconstruction of ETL Mostameta 1 and 2 of HV 110kV

Published: 23.07.2021 Deadline: 01.08.2021

Reconstruction of high voltage substation buildings (Mestia, Kobuleti)

Published: 01.04.2019 Deadline: 03.04.2019

Reconstruction of 110-10 kV Voltage substation building “Gudauri”

Published: 03.05.2019 Deadline: 14.05.2019

reconstruction of 110/10 kV voltage substation “Borjomi 2”

Published: 22.06.2020 Deadline: 26.06.2020

Reconstruction of HV Substation Batumi 2

Published: 16.02.2021 Deadline: 22.02.2021

Reconstruction of management shield works in SS “Dusheti”

Published: 12.08.2019 Deadline: 19.08.2019

Registration of 110/35 voltage lines (Measuring Drawings)

Published: 12.03.2020 Deadline: 18.03.2020

Rehabilitation and construction works of outdoor facade of the building located in Rioni HPP

Published: 26.11.2019 Deadline: 02.12.2019

Rehabilitation and roofing works of transformer buildings in Kutaisi and Batumi

Published: 02.10.2019 Deadline: 07.10.2019

Rehabilitation of facade - Ortachala HPP.

Published: 01.04.2019 Deadline: 08.03.2019

Rehabilitation of Head office facade

Published: 17.04.2019 Deadline: 01.05.2019

Rehabilitation of pen stock in Rioni HPP

Published: 04.04.2019 Deadline: 10.04.2019

Rehabilitation of the hotel located at Chitakhev HPP

Published: 15.06.2021 Deadline: 21.06.2021

Rehabilitation of the oil collector in HPP (Atshesi)

Published: 10.05.2021 Deadline: 17.05.2021

Rehabilitation of Tsageri Kashkhali in Lajanuri HPP

Published: 30.04.2019 Deadline: 13.05.2019

Rehabilitation of Tsageri Kashkhali in Lajanuri HPP.

Published: 24.05.2019 Deadline: 04.06.2019

Rehabilitation of vent pipe in Zahesi HPP

Published: 06.02.2020 Deadline: 13.02.2020

Rehabilitation works of “Kaspi and Natakhtari” substations

Published: 02.04.2019 Deadline: 08.04.2019

Rehabilitation, roofing works for Zahesi office and High Voltage Substation Buildings

Published: 09.09.2019 Deadline: 15.09.2019

Rehabilitation/partial roofing works of building of Zahesi HPP.

Published: 03.12.2019 Deadline: 09.12.2019

Renewal of License

Published: 04.09.2019 Deadline: 09.09.2019

Renovation of the building of the main headlights of the Chitakhevi HPP dam.

Published: 10.05.2021 Deadline: 17.05.2021

Repair of car hall at the Lajanuri HPP Generator TG 3

Published: 30.06.2021 Deadline: 05.07.2021

Repair of cranes at HPPs

Published: 24.02.2020 Deadline: 28.02.2020

Repair of the elevator

Published: 21.01.2022 Deadline: 31.01.2022

Repair of the pressure pipeline at Rioni HPP and repair of the generator building at Martkopi HPP

Published: 22.04.2021 Deadline: 27.04.2021

Repair of transformer generator building on Zahesi.

Published: 17.09.2020 Deadline: 21.09.2020

Repair the exterior facade of the service center in Batumi

Published: 12.04.2021 Deadline: 16.04.2021

Repair works

Published: 15.04.2022 Deadline: 22.04.2022

Repair works of Khelvachauri office

Published: 10.05.2021 Deadline: 17.05.2021

Repairing of the lifting mechanisms, testing and certifying

Published: 22.06.2020 Deadline: 26.06.2020

Repairing of the elevator

Published: 20.12.2021 Deadline: 27.12.2021

Repairing of transformer buildings in Rustavi

Published: 05.11.2019 Deadline: 11.11.2019

Repairing works in Marneuli office

Published: 10.11.2020 Deadline: 15.11.2020

Replacement of the flat roof

Published: 11.06.2020 Deadline: 19.06.2020

Rescue Team Equipment

Published: 15.07.2022 Deadline: 29.07.2022

Revision / update of waste management plans

Published: 10.11.2022 Deadline: 15.11.2022

Revision / update of waste management plans (g-Power)

Published: 10.11.2022 Deadline: 15.11.2022

Revision of its waste management plan

Published: 01.10.2019 Deadline: 07.10.2019

Roofing works of Rioni HPP

Published: 12.01.2021 Deadline: 19.01.2021

Sale of 100 units of dismantled wooden poles from Kakheti region

Published: 11.09.2019 Deadline: 19.09.2019

Sale of dismantled power transformers located in HPPs

Published: 18.09.2019 Deadline: 27.09.2019

sale of scrap located in Shaori HPP

Published: 28.12.2018 Deadline: 09.01.2019

Searching a certified contractor for repair / construction work

Published: 21.04.2022 Deadline: 29.04.2022

Searching construction/repairing companies

Published: 04.04.2023 Deadline: 10.04.2023

Searching contractors for electrical installation works

Published: 18.11.2022 Deadline: 18.02.2023

Searching contractors for electrical installation works in Kakheti region

Published: 01.12.2021 Deadline: 31.01.2022

Searching for cabinet manufacturing companies in Georgia for cooperation

Published: 24.03.2021 Deadline: 10.04.2021

Searching for Companies, which are manufacturing 1,2,3 – metal and plastic meter -boxes

Published: 21.03.2019 Deadline: 21.04.2019

Searching for company who will be able to manufacture Complete Transformer Substations (КТП, ГКТП), Reinforced-concrete poles, Iron/Plastic Meter Boxes and Cross-bars

Published: 01.11.2019 Deadline: 01.12.2019

Searching for suppliers in various areas

Published: 26.01.2021 Deadline: 01.02.2021

Searching market for 1, 2 and 3-meter boxes manufacturers

Published: 18.10.2019 Deadline: 15.11.2019

Searching the Company for construction works of overhead and cable channel 6/10/04 kV and other electric installation works

Published: 01.11.2019 Deadline: 08.11.2019

Searching the Company for construction works of overhead and cable channel 6/10/04 kV and other electric installation works

Published: 13.11.2019 Deadline: 22.11.2019

Selling of second-hand 0.4 kV Voltage and Current transformers

Published: 25.01.2019 Deadline: 11.02.2019

Selling containers 4 pc

Published: 03.04.2019 Deadline: 15.04.2019

Selling damaged tools and equipment

Published: 21.04.2022 Deadline: 26.04.2022

Selling of second-hand Transformer Oil 18585.50 kg.

Published: 05.05.2019 Deadline: 01.06.2019

Selling of secondary transformer Non-Generating Oil -11506.50 kg

Published: 22.11.2019 Deadline: 27.11.2019

Selling of waste batteries

Published: 25.08.2020 Deadline: 05.09.2020

Selling of black and colored scraps from regions

Published: 06.03.2020 Deadline: 19.03.2020

Selling of clay-gravel mixture

Published: 16.11.2022 Deadline: 24.11.2022

Selling of colored scraps from Kakheti Region

Published: 06.03.2020 Deadline: 12.03.2020

Selling of colored scraps from regions

Published: 05.06.2020 Deadline: 15.06.2020

Selling of dismantled transformers owned by “EPG Generation”

Published: 02.04.2019 Deadline: 15.04.2019

Selling of electric equipment

Published: 19.03.2019 Deadline: 19.04.2019

Selling of insulators

Published: 05.04.2019 Deadline: 18.04.2019

Selling of materials

Published: 02.12.2021 Deadline: 17.12.2021

Selling of medium voltage transformers

Published: 16.11.2022 Deadline: 30.11.2022

Selling of out of order meters

Published: 28.09.2020 Deadline: 02.10.2020

Selling of scrap located in Khelvachauri warehouse

Published: 14.06.2019 Deadline: 24.06.2019

Selling of scrap located in Zahesi HPP

Published: 12.06.2019 Deadline: 24.06.2019

Selling of scrap, useless materials and 2 pc of dismantled power transformers

Published: 09.07.2021 Deadline: 18.07.2021

Selling of second-hand control cash registers - type - GRPS DAIZY EXPER

Published: 29.03.2019 Deadline: 05.04.2019

Selling of two dismantled power transformers

Published: 20.07.2021 Deadline: 30.07.2021

Selling of used oil

Published: 05.10.2020 Deadline: 15.10.2020

Selling of used transformer

Published: 07.07.2022 Deadline: 16.07.2022

Selling out of order vehicles

Published: 27.06.2022 Deadline: 01.07.2022

Selling repairable electric tools

Published: 02.12.2021 Deadline: 10.12.2021

Selling scrap

Published: 07.07.2022 Deadline: 13.07.2022

Selling Scrap

Published: 12.07.2019 Deadline: 19.07.2019

Selling scrap and unusable second-hand equipment

Published: 01.07.2022 Deadline: 11.07.2022

Selling scraps

Published: 03.04.2019 Deadline: 10.04.2019

Selling scraps from Gori warehouse

Published: 26.06.2020 Deadline: 07.07.2020

selling secondary transformer Non-Generating oil -122400 kg

Published: 13.09.2023 Deadline: 18.09.2023

Selling transformer’s used oil

Published: 17.02.2020 Deadline: 21.02.2020

Selling used transformer oil

Published: 05.10.2022 Deadline: 14.10.2022

Selling vehicles

Published: 06.05.2022 Deadline: 30.05.2022

Service of active computer program

Published: 07.06.2019 Deadline: 17.06.2019

Service of printers&cartridges

Published: 10.02.2020 Deadline: 02.03.2020

Service of special equipment vehicles

Published: 06.02.2020 Deadline: 13.02.2020

Supervision of construction works

Published: 16.02.2022 Deadline: 22.02.2022

Taking permission of rehabilitation and construction of Bakuriani Substation

Published: 04.02.2019 Deadline: 11.02.2019

Technical supervision of dismantling and construction works

Published: 15.03.2023 Deadline: 22.03.2023

Telecommunication service

Published: 21.02.2022 Deadline: 02.03.2022

Telecommunication service of Call Center

Published: 04.12.2018 Deadline: 10.12.2018

Telecommunication service of Call Center

Published: 03.02.2020 Deadline: 11.02.2020

Testing of load-carrying mechanisms

Published: 15.03.2023 Deadline: 24.03.2023

Training of mining-rescue group of Lajanuri HPP and consulting analytical service

Published: 29.05.2019 Deadline: 12.06.2019

Training of mining-rescue group of Lajanuri HPP and consulting analytical service

Published: 20.08.2019 Deadline: 02.09.2019

Utilization of Wastes

Published: 07.07.2022 Deadline: 11.07.2022

Wall projecting at HPP

Published: 28.09.2020 Deadline: 02.10.2020

Wooden Poles

Published: 16.02.2023 Deadline: 27.02.2023

კონტრაქტორის მოძეიბა ელექტრომოწყობილობების დამზადებაზე

Published: 05.07.2023 Deadline: 21.07.2023

კონტრაქტორის მოძიება ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებისთვის

Published: 10.05.2023 Deadline: 30.06.2023

კონტრაქტორის მოძიება სამშენებლო სამუშაოებისთვის

Published: 05.07.2023 Deadline: 21.07.2023

კონტრაქტორის მოძიება სამშენებლო სარემონტო სამუშაობისთვის

Published: 03.07.2023 Deadline: 07.07.2023

კონტრაქტორის მოძიება ჰორიზონტალური ბურღვა გვირაბული მეთოდით (ეგრეთ წოდებული კროტი-თხუნელა) მომსახურების შესყიდვაზე

Published: 08.06.2023 Deadline: 16.06.2023

მომსახურება რეგიონებში საჰაერო და საკაბელო სამუშაოებზე

Published: 04.09.2023 Deadline: 30.10.2023

მრიცხველის კარადების მწარმოებლების მოძიება

Published: 04.09.2023 Deadline: 30.10.2023

პლასტმასის კარადების მომწოდებელების მოძიება

Published: 14.08.2023 Deadline: 25.08.2023

პროექტების შეფასების მოდულის დანერგვა

Published: 26.02.2020 Deadline: 06.03.2020

რკინის ნაკეთობების მწარმოებლებს

Published: 04.09.2023 Deadline: 30.10.2023

საბურავების შეძენა

Published: 21.04.2023 Deadline: 25.04.2023

საექსპერტო დასკვნის მომზადება

Published: 24.07.2019 Deadline: 09.08.2019

საექსპერტო დასკვნის მომზადება

Published: 24.07.2019 Deadline: 09.08.2019

საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური პირობების დასადგენად კვლევების ჩატარების მომსახურება

Published: 04.09.2023 Deadline: 30.09.2023

სამშენებლო/სარემონტო კომპანიების მოძიება

Published: 04.04.2023 Deadline: 10.04.2023

სატესტო განცხადება

Published: 31.03.2020 Deadline: 31.03.2020

სახანძრო სიგნალიზაციისა და სისტემის წყალმომარაგების პროექტების მომზადება

Published: 24.02.2020 Deadline: 02.03.2020

სახიფათო ნარჩენების გატანა და უტილიზაცია

Published: 24.03.2022 Deadline: 31.03.2022

სს "ეპ ჯორჯია გენერაცია" თანამშრომლობის მიზნით ეძებს ჯართის შემსყიდველ კომპანიებს

Published: 29.05.2023 Deadline: 07.06.2023

ფასთა გამოკითხვა მეორადი და ახალი მასალების გაყიდვაზე თბილისის საწყობიდან

Published: 29.05.2023 Deadline: 07.06.2023

ფასთა გამოკითხვა ჭკვიანი მრიცხველების შესყიდვაზე

Published: 03.07.2023 Deadline: 03.07.2023

ფასთა გამოკითხვას მეორადი ავტომობილების გაყიდვაზე

Published: 22.05.2023 Deadline: 22.05.2023

ფასთა გამოკითხვას მეორადი ავტომობილების გაყიდვაზე

Published: 22.05.2023 Deadline: 22.05.2023

ფასთა გამოკითხვას სათვალთვალო კამერების დამონტაჟების მიზნით

Published: 03.08.2023 Deadline: 14.08.2023

ფასთა გამოკითხვას სამორიგეო ჯიხურების დამზადება-შეძენის მიზნით

Published: 22.05.2023 Deadline: 22.05.2023

ფასთა გამოკითხვას საპროექტო მომსახურების შეძენის მიზნით.

Published: 22.05.2023 Deadline: 22.05.2023

ფასთა გამოკითხვას საპროექტო მომსახურების შეძენის მიზნით.

Published: 22.05.2023 Deadline: 22.05.2023

ფასთა გამოკითხვას სატრენინგო მომსახურების შესყიდვაზე.

Published: 11.07.2023 Deadline: 11.07.2023

ფასთა გამოკითხვას სს "ენერგო-პრო ჯორჯია ჰოლდინგის" ვებ-გვერდის შექმნაზე.

Published: 11.07.2023 Deadline: 11.07.2023

ფასთა გამოკითხვას სს "ენერგო-პრო ჯორჯია ჰოლდინგის" ვებ-გვერდის შექმნაზე.

Published: 11.07.2023 Deadline: 11.07.2023

ფასთა გამოკითხვას ჭკვიანი მრიცხველების შესყიდვაზე

Published: 04.07.2023 Deadline: 14.07.2023

ფოლადის დგარების შესყიდვა

Published: 04.09.2023 Deadline: 08.09.2023

ქეითერინგის მომსახურება

Published: 27.08.2019 Deadline: 05.09.2019

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტირებული პროგრამის ფასთა გამოკითხვა

Published: 01.04.2022 Deadline: 13.04.2022

შრომის უსაფრთხოების აკრედიტირებული პროგრამის შესყიდვა

Published: 08.04.2019 Deadline: 19.04.2019

ხის მჭრელების მომსახურება

Published: 04.09.2023 Deadline: 30.10.2023

ხის მჭრელების მომსახურება

Published: 04.09.2023 Deadline: 30.10.2023