eng

news

2016 წ. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ თანამშრომელთა ჯანმრთელობას დააზღვევს „აისი ჯგუფი“

16 ნოემ, 2015
გაცნობებთ, რომ 2016 წ. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ თანამშრომელთა ჯანმრთელობის მზღვეველი კომპანიის გამოვლენის მიზნით გამოცხადებული იყო ღია კონკურსი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ბაზარზე მოქმედმა 8 კომპანიამ.

საუკეთესო წინადადების გამოვლენის მიზნით შეიქმნა ჯანმრთელობის დაზღვევის შერჩევის კომისია, რომელიც შედგებოდა კომპანიის ყველა დეპარტმენტის მინიმუმ თითო თანამშრომლისგან. კომისიამ, ხმათა უმრავლესობით (70%-ით) გამოავლინა გამარჯვენბული კომპანია.
2016 წ. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ თანამშრომელთა ჯანმრთელობას დააზღვევს „აისი ჯგუფი“.

მნიშვნელობანი სიახლე – კომპანიის გადაწყვეტილებით ქვედა, ინდივიდუალური სადაზღვევო ბარათის (ენერგო პაკეტის), ღირებულება 100%-ით დაფინანსდება კომპანიის მიერ, შესაბამისად თანამშრომლისთვის იქნება სრულიად უფასო. სხვა ნებისმიერი პაკეტის არჩევისას, კომპანია თითოეულ თანამშრომლეს დაუფინანსებს 14 ლარს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: მიუხედავად მინიმალური პაკეტის 100%-ით დაფინანსებისა, დაზღვევა თანამშრომლებისთვის არ არის სავალდებულო და შესაძლებელია დაზღვევაზე უარის თქმა.

დაზღვევის პროცესის მართვის მიზნით, შესაბამის ელექტრონულ პროგრამაში, თავდაპირველად ყველა თანამშრომელი ავტომატურად იქნება დაზღვეული ქვედა, მინიმალური პაკეტით (ისინიც კი, ვინც არ იყო დაზღვეული 2015-ში). გაითვალისწინეთ – 2015 წლის მონაცემები ოჯახის წევრების შესახებ ავტომატურად არ გადმოვა 2016 წლის დაზღვევაში, შესაბამისად დაზღვევის გაუქმების, სადაზღვევო პაკეტის ცვლილების ან/და ოჯახის წევრების დამატების შემთხვევაში საჭირო იქნება შესაბამისი ცვლილებების ასახვა აღნიშნულ პროგრამაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თანამშრომელი დარჩება დაზღვეული მინიმალური, ინდივიდუალური პაკეტით.

დაზღვევის გაუქმება ან პაკეტებში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მიმდინარე წლის 18 დეკემბრის ჩათვლით ელ. მისამართზე: http://192.168.0.147:8080/insurance/login

გისურვებთ ჯანმრთელობას!!
23 ივლისი, 2021

სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ჯგუფში შემავალ კომპანიებში, რეორგანიზაციის პროცესი დასრულდა

ენერგეტიკის შესახებ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, ,,ენერგო-პრო ჯორჯიამ“ განსაზღვრულ ვადებში დაასრულა საქმიანობის გამიჯვნის პროცესი. ელექტროენერგიის მიწოდებისა და ვაჭრობის ბიზნესი გამოეყო გამანაწილებელ (ქსელის მფლობელ) კომპანიას, აგრეთვე დაფუძვნდა ჰოლდინგური კომპანია. შეიცვალა მმართველობითი სტრუქტურაც, კომპანიების მართვას განახორციელებს ახლად შექმნილი დირექტართა საბჭოები, რომლებიც დაკომპლექტდა გამოცდილი და პროფესიონალი კადრებით - აცხადებენ სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიაში.
ვრცლად
28 დეკემბერი, 2020

ენერგო-პრო ჯორჯია - ელექტროენერგიის ტარიფის მნიშვნელოვნი ზრდა გარდაუვალია

უკვე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სამომხმარებლო ტარიფის ზრდა სამწუხაროდ აუცილებელია. ხაზგასასმელია, რომ დღეს მოქმედი ტარიფი დადგინდა 2018 წლის 1 იანვრიდან 3 წლის ვადით. მოქმედი ტარიფი, ობიექტურ მიზეზთა გამო, უკვე დიდი ხანია ვერ ანაზღაურებს დრამატულად გაზრდილ ხარჯებს, ელექტროენერგიის შესყიდვის თუ სხვა მიმართულებებით. უკვე 10 თვეა მწვავე ფინანსურ კრიზისში ვიმყოფებით, მოგვიწია განვითარების ყველა გეგმაზე უარის თქმა, საინვესტიციო პროექტების მნიშვნელოვნად შემცირება, გართულდა სახელფასო ფონდის დაფინანსებაც კი. მიუხედავად აღნიშნული სირთულეებისა, დამფუძვნებელი ჯგუფის და საბანკო სექტორის დახმრებით, მაინც შევძელით ვალდებულებების შესრულება, აგრეთვე შევიანრჩუნეთ ყველა თანამშრომლი. თუმცა, საინვესტიციო პროექტების ასეთი შემცირება, ბუნებრივია უარყოფით გავლენას ახდენს მომსახურეობის ხარისხზე და ელექტრომომარაგების უწყვეტობის მაჩვენებლებზე" - განაცხადა კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა მიხეილ ბოცვაძემ.
ვრცლად